Tadzkirah

Jebakan Kenikmatan Duniawi

Allah SWT telah menetapkan rezeki untuk setiap hamba-Nya. Apa yang menjadi rezeki seseorang tidak akan mungkin jatuh ke tangan orang lain dan tidak akan berkurang sedikit pun. Ia menerimanya secara utuh sebelum ajal menemuinya. Rezeki itu tidak hanya berupa harta kekayaan, tetapi juga kesehatan, waktu luang, anak saleh, rumah tangga yang baik, dan semua nikmat […]

Read More

Makna Keberkahan

Keberkahan bermakna bertambahnya suatu kebaikan. Keberkahan itu tidak berkaitan langsung dengan banyaknya harta yang dimiliki seseorang tetapi lebih kepada kegunaan, fungsi, dan manfaat harta itu sendiri. Seperti yang diriwayatkan Jabir RA ketika ia dan para sahabat lainnya sedang menggali parit di Khandaq. Mereka mendapati sebongkah batu besar yang sulit dihan curkan. Kemudian, para sahabat menghadap […]

Read More

Kenali Virus Penyebab Kemelaratan

Salah satu pesan terindah Alquran untuk umat Islam adalah tuntunan agar penuh kesungguhan dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Doa terbaik yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, yakni “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka.” (QS [2]: 201). Sejatinya, tidak seorang […]

Read More